Yaratıcı Drama Atölyesi

Home / Yaratıcı Drama Atölyesi
Yaratıcı Drama Atölyesi

Yaratıcı Drama Atölyesi

Yaratıcı Drama; Drama çalışmaları ve oyunculuğun temel yöntemlerinden faydalanarak kişilerde yaratıcı düşünmeyi ve farkındalığı arttırması amacı ile hazırlanmış bir kişisel gelişim programıdır. Teorik bilgilerin yanı sıra, doğaçlama uygulamalarla katılımcıların beden farkındalığını arttırmayı, özgüvenini yükseltmeyi, konsantrasyon ve hayata bakış açılarını güçlendirmeyi amaçlar.

Yaratıcı Drama; oyun oynamak, tiyatro veya dramatizasyon değildir.

Yaratıcı Drama Atölyesi; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak bir amacın, düşüncenin, doğaçlama ve rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları:

 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
 • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
 • İletişim becerileri geliştirme
 • Moral değerleri geliştirme
 • Kendini tanıma
 • Problem çözme becerilerini geliştirme
 • Dil becerilerini geliştirme
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırma
 • Hayal gücünü geliştirme
 • Dinleme becerilerini geliştirme
 • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
 • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirme
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme ve Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Herkesin katılabildiği yaratıcı drama atölyesi, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu alanlar arasında; eğitim, iş, aile ve sosyal çevre gibi, kısaca insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

PEDED Danışmanlık Merkezi Şair Şevket Mah. 119.Sok. M.Nedim Atlas Apt. K:1 D:2 Şanlıurfa

PEDED Danışmanlık Merkezi 0 (414) 313 50 63

 

X