Sporda Performans Geliştirme

Home / Sporda Performans Geliştirme
Sporda Performans Geliştirme

Sporda Performans Geliştirme

Fiziksel olarak yeterli hazırlığını yapmış bir sporcu zihinsel ve psikolojik olarak da hazır değilse müsabakada başarılı olması, performansını optimum düzeyde göstermesi mümkün olmamaktadır. Sporda fiziksel antrenmanın yanı sıra zihinsel antrenman da sporcular için büyük önem taşımaktadır.

Sporda Performans Geliştirme, Spor Psikolojisinin alt alanlarından biridir. Zihinsel ve psikolojik becerilerin; sportif alanda istenilen hedefe ulaşmak ve bu performans düzeyini koruyabilmek amacıyla, uygulanması sürecidir.

Sportif performans için ihtiyaç duyulan psikolojik becerileri geliştirerek, motivasyonun optimum düzeye getirilmesi, performansı azaltan kaygı, öfke vb. öğelerin ortadan kaldırılması yoluyla sporcunun performansının en üst düzeye çıkarılması sağlanmaktadır.

Performans geliştirme sürecinde sporculara edindirilen; zihinde canlandırma ve odaklanma gibi beceriler yoluyla performansı en üst düzeye çıkararak sporcunun rakipleriyle arasında fark yaratacak bir dizi gelişim sağlanmaktadır.

Pratikte, sportif performansı geliştirmede EMDR (Göz Hareketleri ile Sistematik Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Tekniği), Kaynak Yerleştirme ve imgeleme teknikleri gibi pek çok teknikten yararlanılarak çalışılan performans geliştirme çalışmalarında, hedef alınan performans alanları şunlardır:

  • Özgüven artırma
  • Performans engellerini ortadan kaldırma
  • Antrenman performansını geliştirme
  • Kaygı kontrolü
  • Başa çıkma becerilerini geliştirme
  • İletişim becerilerini geliştirme ve takım uyumunu artırma
  • Olumlu inanç sistemi oluşturma
  • Zihinsel canlandırma
  • Konsantrasyon becerilerini artırma

Herkesin katılabildiği yaratıcı drama atölyesi, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu alanlar arasında; eğitim, iş, aile ve sosyal çevre gibi, kısaca insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

PEDED Danışmanlık Merkezi Şair Şevket Mah. 119.Sok. M.Nedim Atlas Apt. K:1 D:2 Şanlıurfa

PEDED Danışmanlık Merkezi 0 (414) 313 50 63

X